Помощ

Социални мрежи

alt

Природен газ - описание

Природният газ се образува при анаеробно (безкислородно) разлагане на органични вещества (растителни и животински останки). При благоприятни условия и под действието на различни фактори, образувалите се в различни точки на земната кора въглеводороди се преместват, като оформят натрупвания на нефт и газ, наричани залежи и находища.

Природен газ - състав

Природният газ представлява смес от въглеводороди (основно метан), незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. Преди да бъде използван като енергиен ресурс, той трябва да премине продължителен процес на преработка, при който се отстраняват почти всички негови съставки, различни от метана.

Природен газ - приложение

Природният газ има разнообразно приложение, като основното му приложение е за генериране на електричество. Няколко са характеристиките, които го превръщат в предпочитан ресурс за захранване на електроцентрали: високата му ефективност като гориво и „по-чисто" изгаряне с по-малко емисии в сравнение с другите изкопаеми горива (въглища, например). Популярно е използването на природния газ за бита и домакинството - готвене, отопление, охлаждане, централно парно и топла вода,. Освен това той се използва и като гориво за превозни средства. Компресираният природен газ е „по-чистата" алтернатива на бензина и дизела. Природният газ е основен компонент за производството на тор - амоняк. Той е важна суровина за производство на стъкло, стомана, платове, оцветители, пластмаси и др. Причината за тази популярност на природния газ е, че изключително високи температури, които са необходими при производството на тези материали, могат да се достигнат единствено при горене на природен газ.

Природен газ - предимства

Предимставата на природния газ го превърнаха в предпочитан енергиен източник в последните 10 години не само за индустриалните потребители, но и за потребителите от обществения сектор и домакинствата.

 

 

Още полезна информация за предимствата на природния газ!alt

 

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРИРОДЕН ГАЗ,  може да намерите ТУК.

 

Какви са предимствата от повишаването на енергийната ефективност на вашия дом, може да видите тук.

 

Плащане on-line чрез ePay.bg

Вече можете да плащате задълженията си за природен газ и чрез електронната разплащателна система на ePay.bg. Необходимо е да имате регистрация и да посетите www.ePay.bg.

 

        

Начини на плащане

Какво ново